Auktorisation

GVK - Golvbranchens Våtrumskontroll
Ett GVK-auktoriserat företag är den bästa garantin för ett professionellt utfört våtrumsarbete. Personalen i dessa företag har dokumenterad kunskap om hur tätskikt skall utföras för såväl kakel som plast (begär att få se av GVK utfärdat behörighetsbevis).

GBR - Golvbranchens riksorganisation
Golvbranschen är det samlande namnet för branschorganisationen GBR, dess servicebolag GBR Service AB och Golvbranschens Förlags AB samt alla ingående arbetsgrupper och kommittéer. Golvbranschens Riksorganisation, GBR, är en rikstäckande paraplyorganisation för samtliga branschled. GBR Service AB arbetar med bl a information, forskning, utbildning och teknisk/juridisk rådgivning. Inom organisationen finns entreprenörer, golvfackhandlare och leverantörer representerade i två branschföreningar; GFF (återförsäljare) och GLF (leverantörer). De två branschföreningarna samverkar i branschgemensamma frågor genom representativt sammansatta styrelser, kommittéer och övriga organ.

Certifierad Maxit Entreprenör
ör att säkerställa ett högkvalitativt och professionellt arbetsutförande. Alla arbeten utförs enligt Maxits kvalitetssäkringsprogram. Utförandet av mer avancerade lösningar och funktioner anförtror vi endast åt våra certifierade entreprenörer för att säkerställa bästa möjliga slutresultat.

Auktoriserat Golvföretag
Ett auktoriserat golvföretag får sin kompetens och sitt kunnande dokumenterat och kan därmed visa att man verkligen kan det man säger sig kunna. Auktorisationen är beviset på att golvföretaget har den kunskap som erfordras, inte bara i material- och golvteknik, utan också när det gäller miljö- och kvalitetsfrågor mm. En auktorisation gör det enklare och tryggare för golvföretaget, kunderna, beställarna och även för leverantörerna.