Leverantörer

För ett auktoriserat golvföretag som Stockholms Interiörgolv är kvalitet ett viktigt begrepp, vid val av leverantörer och produkter. Att vara auktoriserad innebär också att vi måste ställa höga krav på våra leverantörer, avseende kvalitet, miljö och leveranssäkerhet.

Ett flertal av våra leverantörer stödjer Auktoriserat Golvföretag vad gäller utbildning, materialval och kvalitet.