Miljö & kvalitet

Kvalitetspolicy
Stockholms Interiörgolv strävar alltid efter att våra kunder skall uppleva en optimal kvalitet i varje projekt, då vi alltid försöker leverera rätt tjänst till rätt kvalitet. Vi strävar efter att ständigt förbättra vårt kvalitetsarbete. Vårt mål är att vara din givna arbetspartner oavsett material och tjänst.

Miljöpolicy
Stockholms Interiörgolv verkar tillsammans med våra kunder och leverantörer, för att med en långsiktig ekologiskt hållbar utveckling, genom konkreta miljöåtgärder samt att erbjuda produkter och tjänster som alltid tar hänsyn till människan och miljön.

Vårt mål är att ständigt förbättra vårt miljöarbete till nuvarande och efterföljande generationer så gott vi kan. Detta skall ske i små som stora delar av vår verksamhet.

Stockholms Interiörgolv skall alltid uppfylla gällande lagar och förordningar.