Våra tjänster

Vi strävar efter att vara Er samarbetspartner oavsett typ av golvarbete eller materialval. Genom vårt samarbete med GVK, GBR och Auktoriserat Golvföretag så kan vi inte bara ge rätt kvalitet, utan också skapa miljövänliga, hållbara och kostnadseffektiva lösningar.

Golvavjämning
Som Certifierad maxit Golventreprenör kan vi utföra alla typer av golvkonstruktioner och golvavjämningsarbeten. Vi utför golvavjämningar för kommersiella golv, funktionsgolv, ljudgolv, värmegolv och fallspackling. Med egen golvavjämningspump gör vi även tjockare konstruktioner med EPS-cement, Leca och tvättad singel. Grundat på lång erfarenhet och kontinuerligt utvecklingsarbete, är Stockholms Interiörgolv tillsammans med maxit den ledande leverantören av avancerade golvkoncept med enastående ytjämnhet - allt i en oslagbar kombination av expertis, kvalitet och ansvar. Läs mer på maxits hemsida.

Hårda golv
Vi utför alla typer av golvarbeten med hårda golv, plast-, gummi och linoleum. Genom kontinuerlig utbildning via GVK och GBR har vi alltid uppdaterad kunskap gällande branschföreskrifter och utförande i såväl torra som våta utrymmen.

Textilgolv
Vi lägger textila golv i såväl offentliga miljöer som bostäder. Genom vårt nära samarbete med våra leverantörer så håller vi oss ständigt uppdaterade gällande nya material och installation.

Trägolv
Vi lägger, slipar och lackar alla slags trägolv, renoverar och underhållsoljar.

Keramik
Genom vårt samarbete med Active Interiör AB så utför vi även större och mindre plattsättningsentreprenader.